Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste
Seivästalli ry:n jäsenrekisteri
Rekisterinpitäjä: Seivästalli ry, www.seivastalli.fi, Rantakuja 6 A 3, 02170 Espoo, puh. 040 5603098, sähköposti: seivastalli@gmail.com
Rekisteriasioista vastaava henkilö: Tarja Sandell, Rantakuja 6 A 3, 02170 Espoo, puh. 040 5603098, sähköposti: seivastalli@gmail.com
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.
Tietoja käsitellään sähköisellä rekisteripalvelulla (Yhdistysavain Rekisteri) ja tätä varten tietoja tallennetaan palveluntarjoajan (Avoine Oy) palvelimille.
Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi kerätään seuraavat tiedot:
• jäsenien yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
• jäsenyystiedot (jäsentyyppi, toimikuva, jäsennumero, jäsenyyden alkamisajankohta)
• jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)
• lisätiedot (lehtitilaustiedot, tms.)
Rekisterin tietolähteet
Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.