Seiväskoulut

Seiväshyppy on Suomen kaikkien aikojen toiseksi parhaiten arvokilpailuissa menestynyt yleisurheilun kenttälaji. Se tarjoaa tulevaisuudessakin erinomaiset menestysmahdollisuudet. 

Mikä oli mahdollista eilen, voi olla mahdollista myös huomenna.

Seiväskoulu on tarkoitettu kaikille lajista kiinnostuneille urheilijanaluille. Ryhmiä jaetaan hyppykokemuksen, iän ja ennätystulosten mukaan. Uusilta osallistujilta ei vaadita aiempaa hyppykokemusta, eikä omaa seivästä. 

Tule kokeilemaan mielenkiintoista ja haastavaa lajia turvallisesti ja hyvässä ohjauksessa. 

  • Seiväskoulut ovat pääosin yleisurheiluseurojen järjestämiä. Seiväskoulu tarjoaa mahdollisuuden tutustua ja harjoitella hyppäämistä ja se on tarkoitettu 9–15-vuotiaille urheilijanaluille.
  • Useimmat seiväskoulut alkavat marraskuun alkupäivinä, jatkuen 1-2 viikon välein huhtikuulle
  • Seiväskouluun ovat toivottuja myös hyppääjien valmentajat ja huoltajat tai seuran ihmiset. Näin seiväshypyn lajiosaamista saadaan mahdollisimman monelle lajista kiinnostuneelle.
  • Seiväshypystä innostuville on tarjolla opastusta myös seipään hankintaan, ja aivan pienimpien on mahdollisuus ostaa aloitusseiväs.
  • Osallistumismaksu sisältää asiantuntevan ohjaamisen ja valmentamisen, ilmoitetut harjoituskerrat ja harjoittelupaikkamaksut. Huoltajat, valmentajat ja seuran ihmiset päsevät mukaan ilmaiseksi. Huoltajien ja valmentajien toivotaan liittyvän Seivästallin jäseniksi ja täten tukevan arvokasta lajitoimintaa.
  • Ilmoittautumismäärien perusteella perustetaan sopiva määrä seiväkouluryhmiä lajiosaaminen ja ikä huomioon ottaen.

Löydät TÄÄLTÄ seiväskoulujen päivitetyt yhteystiedot paikkakunnittain


Eri toimijoiden tehtävät Seiväskoulukonseptissa

SEURAT, PIIRIJÄRJESTÖT, VALMENNUSKESKUKSET JA URHEILUAKATEMIAT
Seiväskoulujen markkinoinnista ja organisoinnista sovitaan paikkakuntakohtaisesti. Koulujen toiminnasta vastaavat koulujen vastuuvalmentajat. Paikkakuntakohtaisesti seurat, piirit, valmennuskeskukset ja / tai urheiluakatemiat osallistuvat Seiväskoulujen toiminnan markkinointiin ja organisointiin, muun muassa vastaamalla tiedusteluihin, ottamalla vastaan ilmoittautumisia, hoitaen osanottajien laskutuksia ja valmentajien korvauksia.

VALMENTAJA tekee ilmoittautuneista ryhmäjaot ja ilmoittaa osallistujille alkamisajat, jos niistä ei ennalta ole sovittu.  Lisäksi hän ohjaa harjoitukset neuvoen urheilijoita ja vanhempia / valmentajia, pitää huolta Seiväskoulun seiväsvarastosta ja opastaa mahdollisen ensimmäisen seipään hankkimisessa.

KOULULAINEN ilmoittautuu Seiväskouluun, maksaa osallistumismaksun ensimmäisen kokoontumiskerran jälkeen ja ilmoittaa valmentajalle mahdollisista esteellisyyksistään. Koululainen voi tuoda omat välineensä koulun harjoituksiin ja tarpeen mukaisesti säilyttää niitä seiväskouluvarastossa.

MAKSUT. Seiväskouluja hallinnoivat tahot sopivat osanottajien laskutuksista ja valmentajien palkkioista / kulukorvauksista. Seivästallin suositus on, että kutakin Seiväskoulua hallinnoiva taho veloittaa tehtävistään enintään 15 % osanottomaksujen liikevaihdosta.

MUUTA! Seiväskoulujen harjoituskertojen kokonaismäärästä ja osanottomaksuista kukin Seiväskoulu päättää paikallisesti. Minimimääräsuositus on kymmenen harjoituskertaa harjoitusvuoden aikana.

Lue lisää Seiväskouluista oheisesta esitteestä