Tukikriteerit

Urheilijoiden tukimuodot ja kriteerit tuen saamiselle


Kriteerit tuen saamiselle:

  1. Toiminta-ajatuksen mukaan Seivästalli tukee sellaisia motivoituneita kv-tasolle tähtääviä hyppääjiä, jotka jäävät niukasti SUL:n tuen ulkopuolelle tai ovat muuten erityisesti tuen tarpeessa.
  2. Tukipäätöksen tekee Seivästallin ohjausryhmä hallituksessa olevien toimivien valmentajien mielipiteet huomioiden.
  3. Päätökset tehdään vuosittain marraskuussa SUL:n päätösten valmistuttua.  Maaliskuussa hallikauden jälkeen tehdään välitarkastus, jolloin voidaan myöntää uusia ja/tai päättää vanhoja tukia.

Tukimuodot:

LEIRITYSTUKI

  1. NMJ leiriläisten omavastuuosuus korvataan. 
  2. NMJ rajan alapuolella oleville maksetaan NMJ leiritys Pajulahdessa ohjausryhmän päätöksen mukaisesti
  3. Kohdassa 1 ja 2 oleville urheilijoille valmennus/leiritys muualla kuin Pajulahdessa ohjausryhmän päätöksellä tapauskohtaisesti 

SEIVÄSTALLI RY EI TUE

  1. Seiväshankintoja muille kuin Seiväskouluille
  2. Ulkomaan kilpailumatkoja
  3. Matkakuluja leireille

Ohjausryhmä pidättää oikeuden myöntää muita tukia harkinnan mukaan tapauskohtaisesti.