Tukikriteerit

Urheilijoiden tukimuodot ja kriteerit tuen saamiselle


Kriteerit tuen saamiselle:

  1. Toiminta-ajatuksen mukaan Seivästalli tukee sellaisia motivoituneita kv-tasolle tähtääviä hyppääjiä, jotka jäävät niukasti SUL:n tuen ulkopuolelle tai ovat muuten erityisesti tuen tarpeessa.
  2. Päätökset tehdään vuosittain lokakuussa SUL:n päätösten valmistuttua.  Maaliskuussa hallikauden tehdään välitarkastus, jolloin voidaan myöntää uusia ja/tai päättää vanhoja tukia.
  3. Tukipäätöksen tekee Seivästallin ohjausryhmä hallituksessa olevien toimivien valmentajien mielipiteet huomioiden.

Tukimuodot:

LEIRITYSTUKI

  1. NMJ leiriläisten omavastuuosuus korvataan.  
  2. Niukasti NMJ rajan alapuolella oleville maksetaan NMJ leiritys Pajulahdessa. 
  3. Kohdassa 1 ja 2 oleville urheilijoille valmennus/leiritys muualla kuin Pajulahdessa ohjausryhmän päätöksellä tapauskohtaisesti 
  4. Ulkomaan leirejä koskeva tuki ohjausryhmän päätöksellä tapauskohtaisesti.

SEIVÄSTALLI RY EI TUE

  1. Matkakuluja leireille
  2. Ulkomaan kilpailumatkoja
  3. Seiväshankintoja muille kuin Seiväskouluille

Ohjausryhmä pidättää oikeuden myöntää muita tukia harkinnan mukaan tapauskohtaisesti.