Seiväshypyn alkeisohjeet

Seiväshypyn alkeisharjoitteluohjeet

Seiväshypyn alkeisharjoitteluvideot on nyt julkaistu sivuillamme. Tarkoitus on, että samoja harjoitusmetodeja käytetään kaikissa Seivästallin Seiväskouluissa. Harjoitteet on laatinut Mikael Westö, jolta myös saa niistä lisätietoja.

Seiväshypyn alkeet, osa 1 alkudrillit

Opitaan 1) viemään kädet suoraan ylös, 2) kurottamaan ylänyrkki korkealle, 3) roikkumaan seipään varassa, 4) viemään hyppyä eteenpäin.

Övningar för nybörjarstavhopp, del 1

Vi lär oss att 1) röra armarna rakt upp, 2) sträcka den övre armen högt, 3) hänga i staven, 4) röra hoppet framåt. Basic pole vault drills for beginners, part 1.

Learning how to

1) move arms straight up, 2) reach high with your top arm 3) hang on to the pole, 4) move the pole forward.

Video >

Seiväshypyn alkeet, osa 2 hiekkahyppyjä

Opitaan 1) viemään hyppyä viivaa pitkin suoraan eteenpäin, 2) tähtäämään "kuoppaan", 3) tekemään käännöstä "riman" yli

Grunder för nybörjarstavhopp, del 2 sandhoppning

Vi lär oss att 1) hoppa rakt fram längs med en linje 2) sikta staven i "gropen" 3) svänga över en "ribba" Basic pole vault drills for beginners, part 2 at the sand pit.

Learning how to

1) move the pole straight forward, 2) aim fo the "box" 3) turn over a "crossbar"

Video >


Seiväshypyn alkeet, osa 3 hyppypaikalla

Opitaan heilahtaa 1) istumaan, 2) selälle, 3) vatsalle ja 4) riman yli

Grunder för nybörjar stavhopp, del 3 vid hopp platsen

Vi lär oss att svinga 1) till sittande, 2) på rygg, 3) på mage och 4) över ribba.

Basic pole vault drills for beginners, part 3 at the pole vault pit

Learning how to swing 1) to a sitting position, 2) on the back, 3) to landing on your stomach and 4) ove a bungy.

Video >

Seiväshypyn alkeet, osa 1 alkudrillit.
Seiväshypyn alkeet, osa 2 hiekkahyppyjä.
Seiväshypyn alkeet, osa 3 hyppypaikalla.