Ohjausryhmä

Seivästalli ry:n ohjausryhmä päättää mm. myönnettävistä leiritystuista.


Ohjausryhmän jäsenet:

Raimo Eskola, pj.

Kari Niemi-Nikkola

Jarno Koivunen

Mikael Westö

Steve Rippon