Kutsu Seivästallin vuosikokous 2021

24.9.2021

Tervetuloa Seivästalli ry:n vuoden 2021 vuosikokoukseen, joka Covid-19 -tilanteen vuoksi pidetään poikkeusaikataulussa.

Aika: Perjantai 1.10.2021 klo 17.30
Paikka: Pajulahden urheiluopisto, luokka 2, Pajulahdentie 167, 15560 Nastola

Kokouksen asialista

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös tilikaudelta 1.11.2019.-31.10.2020, hallituksen toimintakertomus vuodelta 2020 ja 
toiminnantarkastajien/ tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2021
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa 
taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Ilmoittautuminen keskiviikkoon 29.9.2021 mennessä sähköpostilla seivastalli(@)gmail.com.

Kokousmateriaalit löytyvät 
https://www.seivastalli.fi/seura/vuosikokousmateriaalit/

Terveisin
Seivästalli ry:n hallitus