Kutsu Seivästalli ry:n vuosikokoukseen 16.5.2022

9.5.2022

Tervetuloa Seivästalli ry:n vuoden 2022 vuosikokoukseen 16.5.2022 klo 18.00
Kokoukseen on mahdollista osallistua vain etänä Google Meet-sovelluksella. 


Kokouksen asialista

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös tilikaudelta 1.11.2020-31.10.2021, hallituksen toimintakertomus vuodelta 2021 ja 
toiminnantarkastajien/ tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2022
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa 
taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Ilmoittautuminen kokouspäivään 16.5. klo 12  mennessä sähköpostilla seivastalli(@)gmail.com. Ilmoittautuneille lähetetään linkki ennen kokouksen alkua. Kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on maksettu vuoden 2022 jäsenmaksu.

Kokousmateriaalit löytyvät 
https://www.seivastalli.fi/seura/vuosikokousmateriaalit/

Terveisin
Seivästalli ry:n hallitus