Kutsu Seivästalli ry:n vuosikokoukseen 13.1.2024

6.1.2024

Tervetuloa Seivästalli ry:n vuosikokoukseen 13.1.2024 klo 13.00.  Paikkana Liikuntakeskus Pajulahden Säkki--kabinetti, Pajulahdentie 167, 15560 Nastola.

Esityslista

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja toiminnantarkastajien/ tilintarkastajien lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
  8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Materiaalit löytyvät täältä

Ilmoittautuminen vuosikokoukseen torstaihin 11.1.2024 mennessä osoitteeseen seivastalli(@)gmail.com.